دعاهای مشکل گشای قوی و مجرب

معنی حرز امام جواد (ع) با ترجمه فارسی دقیق و روان

meaning-imam-javad-amulet معنی حرز امام جواد (ع) با ترجمه فارسی دقیق و روان

در این مقاله، متن معنی دعای حرز امام جواد علیه السلام (نوع کبیر) را با هم می‌خوانیم. در این بخش به بررسی کامل معنی حرز امام جواد به فارسی پرداخته‌ایم که تمام سعی بر این بوده‌است که معنی حرز امام جواد (ع) با دقت بسیار بالایی ارائه شود.

12210-gem-stone-icon معنی حرز امام جواد (ع) با ترجمه فارسی دقیق و روان ترجمه حرز امام جواد (ع) به فارسی

برای مشاهده خود متن عربی دعای حرز امام جواد (ع) روی لینک کلیک کنید و برای مشاهده معنی دعای حرز امام جواد (حرز کبیر) با ترجمه فارسی ادامه مطالب را مطالعه نمایید:

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است. بخشنده و بخشایشگر است. (خداوندى که) صاحب روز جزا است. (پروردگارا) تنها تو را مى‌پرستیم و تنها از تو یارى مى‌جوییم. ما را به راه راست هدایت فرما. راه کسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختى؛ نه راه کسانى که بر آنان غضب کردى و نه گمراهان. آیا ندیدی که هر چه در زمین است خداوند مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر می‌کند و آسمان را (دستور) او نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد مگر به اذن او. همانا خدا به مردم بسیار رئوف و مهربان است.

پروردگارا تو یگانه‌ای؛ مالک [و پاداش دهنده] روز جزایی؛ هر چه بخواهی می‌کنی بدون هیچ ضعفی و به هر کس بخواهی، بدون منت می‌بخشی و هر چه خواهی، انجام می‌دهی. هر حکمی که اراده کنی، صادر می‌کنی و روزگار را میان انسان ها دست به دست می‌گردانی و آنان را بر احوال مختلف و حوادث گوناگون می‌نشانی.

از تو می‌خواهم به بزرگی اسمت که بر بارگاه بزرگی و بزرگواری نگاشته شده و از تو می‌خواهم به حق نامت که بر سراپرده اسرار برتر و غالب و بالاتر و خوب و زیبا و شاداب نوشته شده است؛ همان نامی که رب و اداره کننده فرشتگان هشتگانه و رب آسمان است که ثابت و استوار بوده و از جای خود تکان نمی‌خورد! و از تو می‌خواهم به حق آن چشمی که به خواب نمی‌رود و به حق آن زندگی که نمی‌میرد و به نور و روشنایی که هیچ گاه به تاریکی نمی‌گراید.

و به حق نام بزرگتر بزرگتر و بزرگتر و به حق نام عظیم تر عظیم تر عظیم تر، آن نامی که به واقعیت و باطن آسمان‌ها و زمین، احاطه دارد و به حق آن نامی که خورشید، از آن روشنایی یافت و ماه بدان نور درخشان گردید و دریاها، به وسیله ی آن پر و لبریز شد و به حرکت در آمد و کوهها، به برکت آن سر کشیدند و به حق آن نامی که عرش و کرسی، بدان استقرار یافتند و به حق آن نامی که بر قدرتش عرش را نگه داشته است.

و به حق آن نامی که بر سرسرای عظمت و بزرگواری، نگاشته شده و به حق آن نامی که بر سرسرای جمال و زیبایی، نوشته شده و به حق آن نامی که بر سرسرای قدرت و توانایی، ثبت گردیده است و به حق نام تو که عزیز است و به حق نام های مقدس، بزرگوار و پنهان شده در گنجینه ی علم غیب، و از تو خوبی و خیری را می‌طلبم که بالاتر از حد امیدواری‌ام است، و از شر هر آنچه از آن ترس دارم و از شر هر آنچه ترس ندارم، به بزرگی و قدرت تو پناه می‌برم.

ای همراه محمد و آل او، در روز جنگ حنین؛ و ای همراه علی، در روز جنگ صفین؛ ای خداوند من؛ زمین‌زننده زورگویان و شکننده‌ی مغروران و متکبران تو هستی. از تو می‌خواهم به حق طه و یس و به حق قرآن بزرگ و به حق فرقان حکیم و محکم که بر محمد و آل او درود فرستی و به واسطه این حرز، بازوی صاحبش را محکم و استوار گردانی.

و به وسیله ی تو هر ظالم لجوج و کینه‌توز و هر شیطان سرکش و هر دشمن بی‌رحم درنده‌خوی و هر دشمن سنگ‌دل را از من دور کنی؛ و او را انسانی قرار ده که خود را تسلیم تو کرده و کار خود را به تو واگذار کرده و تو را، پشت و پناه خود قرار داده است.

پروردگارا، به حق این نام ها که آنها را به زبان آوردم و خواندم، در حالی که تو به حق آنها از من عالم‌تری و از تو می‌خواهم، ای صاحب نعمت بزرگ و بخشش بزرگوارانه و صاحب اختیار دعاهای مستجاب و کلمه‌های تمام و کمال و نام‌های نافذ و مؤثر؛ و از تو می‌خواهم، ای روشن کننده روز، و ای تاریک کننده شب، و ای روشنایی آسمان و زمین، و ای روشنایی نور و تمامی روشنایی ها، و ای نوری که هر نور و روشنایی به (قدرت و نور) تو پرتو افشانی می‌کند. ای عالم بر همه اسرار موجود در خشکی و دریا و زمین و آسمان و کوه ها.

و از تو یاری می‌جویم، ای کسی که جاویدان بوده و نابود نمی‌شود و زوال نمی‌پذیرد و نه برایش مشابهی است و نه به حدی، محدود است و نه آفریدگاری با وی است و نه معبودی جز او هست و نه در پادشاهی و قدرتش شریک دارد و نه عزت، بر غیر او یار می‌شود. همواره به علم ها، آگاه است و بر دانشها، وقوف دارد و سامان دهنده‌ی کارها است و بر امور هستی مطلع می‌باشد و استواری دهنده‌ی تصمیمات خود بوده و نسبت به تمامی موجودات بینا و از کارها خبردار است.

تو آن کسی هستی که صداها برایت شنوا، نرم و آهسته اند و عقلها، در تو گم و سرگردان شده اند و تمام سبب ها و علت‌ها بدون وجود تو کارایی ندارند و نور تو همه جا را پر کرده و هر چیزی از تو بیمناک است و هر چیزی به سوی تو گریزان بوده و هر چیزی بر تو توکل کرده است و تو، در بزرگی ات بلند مرتبه‌ای و در عظمتت، با شکوه و تک و در قدرت و توانایی ات، قوی می‌باشی و تو آن کسی هستی که چیزی درک و دریافتت نکند و تو بلندمرتبه، عظیم و بزرگ، اجابت کننده ی دعاها، برآورنده‌ی حاجات، ازبین‌برنده‌ی غم ها و غصه‌ها و صاحب نعمت‌ها می‌باشی.

ای کسی که در فراز خود فرود است و در فرود خود فراز و درخشش خود نور افشان و در پادشاهی و فرمانروایی خود قدرتمند و در حوزه اقتدار و مملکت خود عزیز و غیر قابل نفوذ می‌باشی. بر محمد و آل او درود بفرست و صاحب این این حرز و این نوشته را، با قدرت بی‌کران خود محافظت کن و در حمایت ستون و پایگاه زوال‌ناپذیرت قرارش ده و به حق قدرتت بر وی، به او رحمت آور که همانا او روزی‌خور تو است.

به نام پروردگار بخشنده ی مهربان. به نام خدا و به ذات پروردگاری کمک می‌جویم که همسر و فرزندی برای او نیست. به نام آن پروردگار که شأن او قوی، برهان و حجت او بزرگ و سلطان و قدرت ملک او، زیاد است. هر چه خدا خواهد، ممکن و هر چه او نخواهد، غیرممکن است. گواهی می‌دهم که نوح، پیامبر پروردگار یکتا است و ابراهیم، دوست خداست و موسی، هم صحبت و محرم اسرار پروردگار است و عیسی پسر مریم، که درود خدا بر او و بر تمام ایشان باد، کلمه ی خدا و روح اوست و محمد صلی الله علیه واله و سلم خاتم پیامبران بوده که بعد از او پیامبری نمی‌باشد.

و از تو استغاثه می‌جویم به حق آن ساعتی از روز قیامت که شیطان رانده‌شده آورده می‌شود و آن ملعون در آن ساعت می‌گوید: به پروردگار قسم من نبودم، جز اینکه به تحریک سرکشان و متمردان می‌پرداختم. خدا نور آسمان و زمین است و اوست مسلط و قدرتمند و غالب تنها اوست و توانایی برتر و غلبه تنها از آن اوست و اوست دانای حکیم. پروردگارا، و از تو درخواست دارم به حق همه‌ی این نام‌ها و صفاتشان که عبارت است از:

(در این بخش از معنی حرز امام جواد علیه السلام حروف رمزی آورده شده است که قادر به ترجمه آن نیستیم )

emam-javad-amulet-2 معنی حرز امام جواد (ع) با ترجمه فارسی دقیق و روان

(پس از حروف رمزی ادامه معنی حرز کبیر امام جواد آمده‌است)

پاک و منزه است آن کسی که عرش و کرسی را خلق کرد و بر آن مستولی و حاکم شد. از تو درخواست دارم هر بدی و خطری را، از صاحب این نوشته ی من برگردانی که او بنده‌ی تو و فرزند بنده‌ی تو و فرزند کنیز توست و تو، آقا و سرور او هستی. پس ای پروردگار و ای آفریدگار، او را از همه ی بلاها بازدار و چشمان ظالمان و زبان دشمنان و کسانی که قصد بدی و ضررزدن به او را دارند، از او دور گردان و هر خطر و بلای وحشتناک و ترسناکی را از او دفع فرما.

و هر انسانی از آفریده‌هایت، یا کنیزی از کنیزانت، یا پادشاه ظالمی، یا شیطان مذکر، یا شیطان مؤنث، یا جن زده ی مرد، یا جن زده ی زن یا دیو مذکر یا دیو مؤنث که قصد آزار دارنده‌ی این نوشته را بکند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان، یا مکر و حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه، یا خدعه، یا مجروح یا کشته شدن یا بدگویی، یا فساد و آسیب رساندن، یا غرق شدن، یا ریشه‌کن‌کردن، یا آسیب و هلاکت، یا درگیری، یا عهد‌شکنی و فریب و خیانت، یا استیلا و زور، یا آبرو‌بری، یا زورآوری، یا آسیب‌رسانی، یا علیلی و نقص، یا قتل، یا آتش‌سوزی، یا انتقام‌گیری، یا قطع اعضا یا جادوگری و طلسم، یا مسخ، یا بیماری، یا درد، یا برص و پیسی، یا جزام، یا سختی و مصیبت، یا آفت و ضرر، یا فقر و تنگدستی، یا گرسنگی، یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقص در دین و معیشت. پس او را به هر طریق که خواهی و هر طور اراده کنی و از هر کجا که بخواهی کفایتش فرما. همانا تو بر هر کاری قدرتمند و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان و هیچ نیرو و توانی نیست مگر از سمت پروردگار والا و بزرگ و سپاس و ستایش، از آن خدا پروردگار جهانیان است.

امیدواریم از معنی دعای حرز امام جواد (ع) استفاده کافی را برده باشید و در کنار همراه داشتن متن دعای حرز امام جواد (ع) از معنی متن حرز امام جواد برای استفاده در امور زندگی بهره ببرید. همانطور که از ترجمه حرز امام جواد مشخص است خواص حرز امام جواد بسیار زیاد و کم نظیر می‌باشد و به همین دلیل است که این میزان از محبوبیت را پیدا کرده است. درصورتی که مایل به داشتن این حرز شرف هستید می‌توانید از محصولات زیر دیدن فرمایید یا به لینک خرید حرز امام جواد ، انگشتر حرز امام جواد و بازوبند حرز امام جواد (ع) مراجعه نمایید.

محصولات حرز امام جواد (ع)

دسته بندی محصولات حرز امام جواد (ع)

بر روی دسته بندی ها کلیک کنید تا تمام محصولات مورد نظر را مشاهده نمایید

انگشتر حرز امام جواد (ع) (196)

گردنبند حرز امام جواد (ع) (233)

بازوبند حرز امام جواد (ع) (3)

به این صفحه امتیاز دهید. از شما سپاسگذاریم

21 دیدگاه در “معنی حرز امام جواد (ع) با ترجمه فارسی دقیق و روان

 1. منیژه گفت:

  سلام خیلی خوشحال شدم که معنی این حرز عظیم الشان را یاد گرفتم واقعا ممنون

 2. بلال گفت:

  باسلام و احترام
  ممنون از شما بابت معنی این دعا

  1. شرف آنلاین گفت:

   باسلام و احترام و تشکر از لطف شما

  2. علی گفت:

   در ترکیه هم شعبه دارید

   1. شرف آنلاین گفت:

    باسلام و احترام
    خیر اما امکان ارسال با هماهنگی وجود دارد.

 3. ناشناس گفت:

  با عرض سلام و احترام می خواستم بدانم هر یک از اعضای خانواده باید همراه داشته باشند یا فقط یک دانه در خانه باشد کافیست در ضمن اگر در خانه داشته باشیم سحر و جادو را هم باطل می کند خودمان را می توانیم از روی مفاتیح بنویسیم همراه داشته باشیم ممنون

  1. شرف آنلاین گفت:

   باسلام و احترام
   برای هر شخص باید همراهش باشد.
   حرز صغیر را خودتان میتوانید در منزل بنویسید.

 4. سونیا گفت:

  سلام خداقوت اولین بار هست تا حالا نمیدانستم
  الان خواندم به نیابت از مادرم که حالش بد هست
  و سواد هم ندارد خیلی ازش دور هستم
  امیدوارم به حق امام جواد ع همه مریض ها و مادر من هم شفا بگیرند
  خودم خیلی آروم شدم
  الهی مادرم هم با این قلب مریض و……… حالش خوب شود و راحت بخوابد چون واقعا بیمار است ممنون ازشما بسیار عالی

 5. جواد گفت:

  واقعا بعد از چندماه که حرز امام جواد ع را به گردن دارم، امروز ۳/۷/۱۴۰۱ یا ۲۵٫۱۰٫۲۰۲۲ ساعت ۷ برای اولین بار بعد از خواندن معنی فارسی آن احساس کردم تمام کلمات در گردنم از من حفاظت میکند‌.
  درود خداوند به سید و سرورم حضرت جواد الائمه علیه السلام که این لطف و برکت را برای فرزندان فرزند خود و همه انسانها بجا گذاشتند.
  همچنین تشکر از این سایت بابت ترجمه درست

  1. شرف آنلاین گفت:

   سپاس از کامنت زیبا و نظر لطف شما

  2. بیگی گفت:

   سلام تشکر از سایت شما بابت ترجمه دعای زیبای حرز امام جواد علیه السلام

   1. شرف آنلاین گفت:

    سپاس از نظر لطف شما

 6. ناشناس گفت:

  با سلام و احترام واقعا ممنون و متشکر بابت معنی حرز امام جواد علیه السلام که بسیار جالب و سراسر توحید و کلام معصوم از آن پیداست

  1. شرف آنلاین گفت:

   سپاس از نظر لطف شما

 7. فاطمه گفت:

  اگر معنی دعا را بخوانیم ایا دعایی هم مستجاب میشود برای من که قران خواندنش برایم یکم سخت است

 8. محمد عضدی گفت:

  باتشکر از سایت خوبتان لطفا دعایی که باید برای نمازش خوانده شود را هم بگذارید

  1. شرف آنلاین گفت:

   باسلام و احترام و تشکر بابت نظر لطفتان
   لطفا به مقاله آموزش نماز حرز امام جواد مراجعه بفرمایید.

 9. ناشناس گفت:

  واقعا جلوی جادو را میگیرد و یا طلسم

  1. شرف آنلاین گفت:

   باسلام و احترام
   بله ان شاءالله که موثر است.

 10. ناشناس گفت:

  از ترجمه حرز امام جواد میشود خواصی که برایش ذکر شده را متوجه شد؟

  1. شرف آنلاین گفت:

   باسلام و احترام
   بله دقیقا همینطور است. با دقت در متن ترجمه فارسی حرز امام جواد (ع) به راحتی بسیاری از خواص این دعای شریف مشخص می‌شود.

نظر دهید؛ ضمنا اغلب سوالات را در کمتر از چند ساعت پاسخ می دهیم.

پر کردن بخش 'ایمیل' اختیاری است.