مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 32

جنس نگین
  • شرف الشمسشرف الشمس
  • حدید صینیحدید صینی
  • فیروزهفیروزه
  • زبرجدزبرجد
  • زمردزمرد
  • عقیقعقیق
  • عقیق یمنیعقیق یمنی
  • عقیق سرخعقیق سرخ
  • عقیق کبودعقیق کبود
  • عقیق سبزعقیق سبز
  • عقیق مشکیعقیق مشکی
  • عقیق شجرعقیق شجر
  • عقیق باباقوریعقیق باباقوری
  • عقیق سلیمانیعقیق سلیمانی
  • آمیتیستآمیتیست
  • الکساندریتالکساندریت
  • در نجفدر نجف
  • گارنتگارنت
  • یاقوتیاقوت
  • یاقوت سرخیاقوت سرخ
  • یاقوت کبودیاقوت کبود
  • یشمیشم
  حدود قیمت
   دسته‌بندی
    جنسیت
     • زنانه
     • مردانه

     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح تیسا با سنگ عقیق سرخ یمنی اصل

     ۱۷۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح تیدا با سنگ عقیق سرخ یمنی اصل

     ۱۴۱,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح نوژان با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۲۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح ماتیسا با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۲۷,۰۰۰ تومان
     حراج
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح لامیا با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۷۳,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح فلور با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۷۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره دورپیچ اشکی و ان یکاد با سنگ عقیق سرخ

     ۱۳۵,۰۰۰ تومان
     حراج
     بستن

     گردنبند نقره زنانه مردانه طرح حقیقت با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح دل آرا با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۱۳۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح دلنواز با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۱۶۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح الیکا با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۷۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح ماندانا با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۵۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح فروغ با سنگ عقیق کبود یمنی

     ۱۷۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح پونه با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۲۱۵,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح زیبای پروانه با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۱۳۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح هانا با سنگ عقیق سرخ یمنی

     ۱۴۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح عاطفه با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۱۴۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح سولماز با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۱۴۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     گردنبند نقره زنانه طرح هاجر با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۱۵۹,۰۰۰ تومان

     گردنبند نقره مردانه و زنانه طرح رامونا سنگ عقیق سبز اصلی

     گردنبند نقره زنانه و مردانه طرح اکرام با سنگ عقیق شجر بهاری

     گردنبند نقره زنانه و مردانه طرح اطهر با سنگ عقیق کبود یمنی

     گردنبند نقره مردانه و زنانه طرح ارکیده سنگ عقیق سبز اصلی

     گردنبند نقره زنانه و مردانه طرح آینا با سنگ عقیق شجر زمستانی