نمایش 25–41 از 41 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 32

جنس نگین
  • شرف الشمسشرف الشمس
  • حدید صینیحدید صینی
  • فیروزهفیروزه
  • زبرجدزبرجد
  • زمردزمرد
  • عقیقعقیق
  • عقیق باباقوریعقیق باباقوری
  • عقیق سرخعقیق سرخ
  • عقیق سلیمانیعقیق سلیمانی
  • عقیق کبودعقیق کبود
  • عقیق یمنیعقیق یمنی
  • آمیتیستآمیتیست
  • الکساندریتالکساندریت
  • گارنتگارنت
  • یاقوتیاقوت
  • یاقوت سرخیاقوت سرخ
  • یاقوت کبودیاقوت کبود
  حدود قیمت
   جنسیت
    • زنانه
    • مردانه

    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح تارا با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۹۳,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح سوگند با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۸۴,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح حدیثه با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۷۶,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح مهلا با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۷۴,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح نارسیس با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۸۷,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح فلورا با سنگ عقیق کبود یمنی

    ۱۸۷,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح غنچه با سنگ عقیق کبود

    ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح مژگان با سنگ عقیق یمنی سرخ

    ۱۹۰,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح شهناز با سنگ عقیق یمنی سرخ

    ۱۸۳,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح مژده با سنگ عقیق یمنی سرخ

    ۱۸۵,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح آرزو با سنگ عقیق یمنی سرخ

    ۱۴۵,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح نغمه با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۵۳,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح شهلا با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۶۷,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح ملیکا با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۵۲,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح غزال با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۶۵,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح آوا با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۷۷,۰۰۰ تومان
    بستن

    انگشتر نقره زنانه طرح بنیتا با نگین عقیق یمنی سرخ

    ۱۸۵,۰۰۰ تومان