نمایش 25–48 از 179 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 32

جنس نگین
  • شرف الشمسشرف الشمس
  • حدید صینیحدید صینی
  • فیروزهفیروزه
  • زبرجدزبرجد
  • زمردزمرد
  • عقیقعقیق
  • عقیق یمنیعقیق یمنی
  • عقیق سرخعقیق سرخ
  • عقیق کبودعقیق کبود
  • عقیق سبزعقیق سبز
  • عقیق مشکیعقیق مشکی
  • عقیق شجرعقیق شجر
  • عقیق باباقوریعقیق باباقوری
  • عقیق سلیمانیعقیق سلیمانی
  • آمیتیستآمیتیست
  • الکساندریتالکساندریت
  • در نجفدر نجف
  • گارنتگارنت
  • یاقوتیاقوت
  • یاقوت سرخیاقوت سرخ
  • یاقوت کبودیاقوت کبود
  • یشمیشم
  حدود قیمت
   دسته‌بندی
    جنسیت
     • زنانه
     • مردانه

     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح فانتزی یا هو با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۳۵۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح دور طلایی آرش با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۳۲۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح سیاه قلم یا علی یا زهرا با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۴۲۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه دست ساز طرح آردا با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۴۷۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه دور طلایی طرح راتینا با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۴۳۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح پاکدین با سنگ عقیق سبز

     ۲۴۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح پارسان با سنگ عقیق سبز

     ۲۳۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح پارسا با سنگ عقیق سبز اصلی

     ۲۹۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح پادرا با سنگ عقیق سبز

     ۲۹۵,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح آراسته با سنگ عقیق سبز

     ۲۷۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه دست ساز طرح آرتین با سنگ عقیق یمنی سرخ و آیینه کاری

     ۴۹۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه دست ساز طرح آذرمهر با سنگ عقیق یمنی سرخ و آیینه کاری

     ۴۷۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح آذرفر با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۲۸۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح آتین با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۲۶۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره مردانه طرح آترین با سنگ عقیق یمنی سرخ

     ۲۸۵,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح مانا با سنگ عقیق سبز

     ۱۴۱,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح ماریا با سنگ عقیق سبز

     ۱۳۱,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح ماتیسا با سنگ عقیق سبز

     ۱۵۵,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح مهرسا با سنگ عقیق سبز

     ۱۷۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح مهگل با سنگ عقیق سبز

     ۱۶۹,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح لیانا با سنگ عقیق سبز

     ۱۳۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح لینا با سنگ عقیق سبز

     ۱۶۷,۰۰۰ تومان
     بستن

     انگشتر نقره زنانه طرح لامیا با سنگ عقیق سبز

     ۱۶۳,۰۰۰ تومان
     بستن

     حلقه عقیق سرخ اصلی مردانه و زنانه با سایزهای مختلف

     ۵۸,۰۰۰ تومان