محصولات حدید صینی با حکاکی ذکر امام صادق (ع)

هریک از محصولات زیر را که سفارش دهید حکاکان ما ذکری از امام صادق (ع) را بر نگینش حکاکی می کنند که معروف به دعای هفت جلاله است و همراه داشتن این نگین خواص زیر را دارد:

1- برطرف شدن چشم زخم و اثر آن
2- آسان شدن کارها
3- حفظ از شر دشمنان و اذیت مردم
4- فراری دادن اجنه
5- فراری دادن انسان های شرور و سرکش
6- یکی از 5 نگین توصیه شده از امام صادق(ع)
7- تقویت عمل قلب و گردش خون
8- درمان بیماری های فشار خون و کم خونی
9- تسکین درد آرتروز و انقباضات ماهیچه ای